Travel in Mukdahan Province !82+2#
Travel in Mukdahan Province !82+2#
อุทยานแห่งชาติ มุกดาหาร ( ภูผาเทิบ ) หน้าที่ 1
 อุทยานแห่งชาติ มุกดาหาร หรือภูผาเทิบ 
 ตั้งอยู่ที่ ต.นาสีนวน อ. เมืองมุกดาหาร จ. มุกดาหาร 49000  โทรศัพท์ 042 60 1753
   เทิบภาษาอิสาน หมายถึง "เพิง" คือลักษณะของหินที่วางทับซ้อนกันลักษณะเป็ฺ็นเพิง(เพิงหมาแหงาน)
อุทยานฯครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารและอำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร บนถนนสาย มุกดาหาร
ดอนตาล ระยะทางจากตัวเมืองมุกดาหาร ไปทางทิศใต้้ ประมาณ 17 กิโลเมตร แยกเข้าทาง อีกประมาณ 2 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานฯ ประกาศจัดตั้งเป็นพื้นที่คุ้มครอง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2531 
ตามพระราชบัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2405เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 59 ของประเทศไทย
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยภูเขาสูงชันหลายเทือกเขาติดต่อกัน คือ ภูนางหงษ์ ภูถ้ำพระ ภูหลังเส ภูหินเทิบ ภูหมากยาง ภูโป่ง ภูมโน มียอดเขาภูจอมศรีเป็นยอดเขาที่สูงที่สุด คือ สูงประมาณ 420 เมตรจากระดับน้ำทะเล มีสภาพเป็นภูเขาหินตลอดทั้งมีหินกว้างยาวและหินทับซ้อนกันในรูปต่างๆ หน้าผาสูงชัน และดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย เป็นแหล่งกำเนิดของแม่น้ำหลายสาย เช่น ห้วยตาเหลือก ห้วยสิง ห้วยสะพาย ห้วยเรือ ห้วยบอน ห้วยช้างชน ห้วยไค้ และห้วยมะเล เป็นต้น
อุทยานแห่งชาติ มุกดาหาร
สถาี่ที่สำคัญ
สถานที่สำคัญและน่าเที่ยวชมภายในอุทยาน
แห่งชาติมุกดาหาร 7 จุดเด่น ได้แก่

  


1. กลุ่มหินเทิบ
   การเกิดกลุ่มหินเทิบจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่มาของประติมากรรม ธรรมชาติเหล่านี้ล้วนเกิดจากการ
กัดเซาะของฝน น้ำ ลมและแสงแดด ผ่านกาลเวลามาถึง 120-95 ล้านปีทำให้กลุ่มหินเหล่านี้มีสภาพแตกต่างกัน
ตั้งวางอยู่บนลานหินอันกว้างไกล สุดลูกตาและมีป่าไม้นานาพันธุ์ขึ้นไปตามรอบๆบริเวณลานหินเหล่านี้
ช่วงหน้าฝนก็จะมีวัชพืชขึ้นอยู่เป็นหย่อมๆ ใหญ่บ้างเล็กบ้าง ช่วงปลายฝน ต้นฤดูหนาวนั้น จะมีวัชพืชผลิดอกบาน
สะพรั่ง หลากหลายสี สวยงาม อย่างยิ่ง
เรียงกลุ่มก้อนหินเหล่านี้เรียงซ้อน ซ้อนทับกันเป็นกลุ่มก้อน
วิจิตรพิศดาร สวยงามแปลกตาดุจดังประติมากรรมของนักจิตกรชั้นเอกมาจัดตั้งไว้ สร้างความประหลาดใจ
และประทับใจ ให้กับผู้ที่มาเยือนเป็นอย่างยิ่งแต่ล่ะกลุ่มก้อนมีลักษณะ แตกต่างกันออกไปไม่ซ้ำแบบกัน
บางก้อน บางกลุ่ม ก็คล้ายเจดีย์ของจอมยุทธจากเมืองจีน บ้างก็เหมือน เห็ด,วัวกระทิง บ้างก็เหมือนคน,เต่า
และสัตว์ต่างๆนานาแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนที่ไปเยี่ยมเยียน กลุ่มหิินประติมากรรมชั้นเอกของธรรมชาติ เหล่านี้ มีความคงทนของชั้นหินที่แตกต่างกันก็เนื่องจากการประสานของเนื้อทรายแตกต่างกัน หินทรายชั้นบน
ที่คงทนมีสีเนื้อหินเป็นสีน้ำตาล มีส่วนประกอบที่เป็นซิลิกาและเม็ดกรวดมาก ส่วนหินทรายชั้นต่ำลงมาที่ไม่คงทน
มีสีของเนื้อหินเป็นสีขาวจะมีส่วนผสมของคาร์บอเนตมาก
สภาพของธรณีวิทยา
บริเวณกลุ่มหินเทิบประกอบด้วยหินชั้นของหมวดหินเสาขัวและกลุ่มหินภูพานของกลุ่มหินโคราชมีการลำดับ
ชั้นหินอยู่ในมหายุคมีโซโซอิค ประกอบด้วย หินโคลน หินทราย หินทรายแป้ง และหินกรวดมนหนา
ประมาณ 200 เมตร 
2. ลานมุจลินท์
เป็นลานหินเรียบทอดยาวกว้างไกลต่อจากกลุ่มหินเทิบ โดยมีป่าเต็งรังแคระล้อมรอบให้ความงดงามกลมกลืน
กับธรรมชาติอีกรูปแบบหนึ่ง มีพันธุ์ไม้พุ่มจำพวกข่อยหิน นางฟ้าจำแลง อ้นเหลืองและกระโดนดาน เป็นส่วนประกอบจุดเด่นของที่นี้ที่ไม่ควรมองข้ามคือกลุ่มดอกหญ้าของสังคมพืชขนาดเล็ก เช่น สร้อยสุวรรณา หยาดน้ำค้าง หนาวเดือนห้า ดาวรวมดวงและดุสิตา ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งหลากสีคละเคล้ากัน เช่น สีม่วง สีขาว สีทอง โดยจะออกดอกในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ของทุกปี รอบๆกลางลานแห่งนี้ี้ยังมีไม้เต็งรังขึ้น
อยู่มากมายและจะผลิดอกในเดือน ธันวาคม ถึงมากราคา ของทุกปี จะมีกลิ่นหอมทั่วลานและป่าเขาไปทั่วทั้ง
บริเวณและสามารถมองเห็นทัศนียภาพแม่น้ำโขง - สาธารณะประชาธิปไตยประชาชนลาวได้ด้วย
3.น้ำตกวังเดือนห้า
คำว่า "วัง" ในที่นี้ภาษาอิสานใช้เรียกกับแหล่งน้ำที่มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขังเป็นเวิ้งวัง เป็นน้ำตกขนาดเล็กเกิดจาก
สายธาร ที่ไหลผ่านลานหินมุจลินท์ ภายในน้ำตกประกอบไปด้วยแอ่งหิน หุบหิน โขดหิน นักท่องเที่ยวนิยม
ไปชมทัศนียภาพและเล่นน้ำตกในฤดูแล้ง จะมีบ่อน้ำซับไหลหล่อเลี้ยงพืชพันธุ์และสัตว์ป่า
 
Travel in Mukdahan Province !82+2#

 

 
Travel in Mukdahan Province จังหวัดมุกดาหาร
.
 
Copyright © 2007 http://www.hellomukdahan.com All Rights Reserved.
E-Mail : Webmaster@hellomukdahan.com